De pakjes belemmeren het uitzicht

de pakjes belemmeren het uirzicht

We hebben allemaal een rugzak met pakjes die we ongemerkt meetorsen in ons leven. Die pakjes bestaan uit onze opvoeding, achtergrond en cultuur, maar ook uit positieve of negatieve ervaringen uit het leven.

Er zijn pakjes die bijzonder traumatisch kunnen zijn. Ervaringen van dood, scheiding, misdaad of geweld kunnen een enorme indruk achterlaten en ons een leven lang achtervolgen. Ons leven kan er danig door worden beïnvloedt. En toch is er geen dokter of chirurg die ooit deze pakjes fysiek heeft waargenomen. Ze zijn aanwezig in de vorm van energieën die zich in ons systeem hebben vastgezet.

door alle pakjes zien we maar een deel van de werkelijkheid pakjes uit ons leven - zin van het bestaan - overgave aan het leven

Deze pakjes belemmeren ons zicht op de werkelijkheid. Zij zijn de mist die ons belemmert om verder te kijken en helder te zien. Ze benemen het zicht op de realiteit en we kunnen er daarom behoorlijk last van ondervinden. We worden niet begrepen of voelen ons niet verbonden met anderen. We zijn ons vaak niet eens bewust van de aanwezigheid van die pakjes omdat ze onbewust onderdeel van ons bestaan zijn geworden en verankerd in ons leven. We zijn er zo mee vergroeid dat we niet anders meer weten. Ze zijn als het ware ingebrand op de harde schijf van het leven.

de schoonheid achter de pakjes

Als we achter deze pakjes zouden kunnen kijken en alle negatieve ervaringen, overtuigingen en patronen los kunnen laten, dan ontdekken we ons pure zelf en de schoonheid die er achter verborgen zit. We vallen dan in een dimensie van een helder bewustzijn, die we ook ons authentieke of spirituele zelf noemen.

spontane euforie

pakjes uit ons leven - zingevingEr zijn soms van die momenten, waarop de pakjes spontaan wegvallen. Er is dan een euforisch gevoel dat we diep geraakt worden in zingeving en betekenis. Een gevoel dat je adrenaline stroomt en je geraakt wordt in een diep gevoel van dat je lééft. Dat kan bijvoorbeeld zijn als je vecht tegen onrecht of voor een betere wereld. Of voor mensen die het minder hebben of vervolgd worden. Maar ook in kleine dingen, zoals de glimlach van een kind of de overweldigende schoonheid van de natuur. Soms betekent dit dat je over je grenzen heen gaat en verder gaat dan je ooit van jezelf had kunnen denken. ( ‘Er is lijden nodig om echt te leven’, zegt de boeddha). Maar de beloning is groot. Er is een groot gevoel van voldoening. Alles klopt op dat moment en alles is goed zoals het is.

pakjes uitpakken

Die euforische momenten zijn vaak van korte duur. En al snel kun je weer vervallen in de oppervlakkigheid en rusteloosheid van het leven. De pakjes om ons heen doen ons weer beseffen dat er werk te doen is, omdat het mistig wordt en we de puurheid van het leven niet meer helder kunnen zien. Dit is het moment om de pakjes uit te pakken en de inhoud onder ogen te zien. Het vraagt om moed en vertrouwen om met een open en vrije geest naar de pakjes te kijken. Ook met respect, omdat veel pakjes ongemerkt een bijdrage hebben geleverd aan onze ontwikkeling.

De pakjes lossen op als we er tijdelijk een vergrootglas op leggen en ons bewust zijn van de betekenis en de waarde ervan. Ook al wijzen we sommige pakjes volstrekt af, is het van belang om ze met mededogen te omarmen. Achter de pakjes vinden we onze oorspronkelijkheid en de zin van het bestaan. De aansluiting met een natuurlijke stroom die er altijd al was.

verbinding op een diepere laag

overgave aan het leven - zin van het bestaanAchter de pakjes vinden we wat ons echt ten diepste raakt. In de overgave aan het leven ontdekken we de koers en de zin van ons bestaan. De woordeloze staat van zijn. Het contact met onze ziel en de missie van ons leven. Hoe mooi zou het zijn om ons zo ook te verbinden met anderen. Elkaar te ontmoeten om door elkaars pakjes heen te kunnen kijken en elkaar te zien zonder overtuigingen, oordelen en angsten. En daarin elkaars verlangen en zielemissie te herkennen.

Ben Hoogenboom,  ZenCenter -Centrum voor zingeving

Trainingen op het gebied van zingeving en leiderschap vind je hier.  Oriënteer je op de Jaartraining zingeving coach  of de training intuïtief leiderschap.

Hooggevoeligheid in je werk

Veel mensen zijn hooggevoelig. En dat geldt zeker niet alleen voor vrouwen, want ook mannen zijn gevoeliger dan je misschien denkt.

hooggevoeligheid, hsp, zingeving, intuïtie, gevoelig, prikkels, onderstroom
hooggevoeligheid in je werk

Hooggevoeligheid is tegenwoordig een veelgebruikte uitdrukking om aan te geven dat iemand extra gevoelig is voor informatie en prikkels uit zijn of haar omgeving. Daar kunnen hooggevoelige mensen last van hebben in de vorm van stress, overprikkeling, depressiviteit of je kunt je disconnected voelen met je omgeving. Het kan echter ook een voordeel zijn dat je gevoelig bent. Je neemt (vaak onbewust) veel meer waar, vooral in de onderstroom van ‘dat wat niet gezegd wordt’. Dat maakt je bewuster van je denken en voelen, waardoor je meer overzicht hebt over een situatie en creatiever kunt handelen.

Prikkels zijn verslavend

Zijn we gevoeliger geworden in de loop van de tijd? Zeker is wel dat de hoeveelheid informatie en prikkels, die ons dagelijks overspoelen, in de afgelopen decennia enorm zijn toegenomen. Neem bv. de toename van communicatie (o.a. via sociale media, tv en reclame). Ook de toegenomen drukte in het verkeer en de snelheid waarmee actie en reactie elkaar opvolgen. De druk van verwachtingen en resultaten op het werk en het toegenomen sociale verkeer trekken een zware wissel op onze sensitiviteit en opnamevermogen. Prikkels kunnen ook verleidelijk zijn en lijken collectief verslavend. Kijk maar naar de verslavende telefoon en het voortdurend zoeken naar afleidingen om onze tijd te vullen. Onze gedachten draaien op volle toeren, steeds weer op zoek naar nieuwe prikkels en sensaties. Zo kan de innerlijke antenne overbelast raken en is het tijd om stil te staan en jezelf te ‘resetten’.

Mannen minder gevoelig dan vouwen?

hooggevoeligheid, hsp, zingeving, intuïtie, gevoelig, hooggevoelige mensen,
Zijn mannen minder gevoelig?

Zijn mannen minder gevoelig dan vrouwen? Nee, ik denk van niet. Er is wel een verschil met hoe we omgaan met prikkels en informatie. Waar mannen in het algemeen meer behoefte hebben aan een gestructureerde verwerking van alle prikkels en het misschien minder snel uiten, zijn vrouwen meer gevoelig voor sociale prikkels en menselijke verhoudingen. Zij zijn meer in staat om te multitasken in het verwerken van prikkels en gevoelens en hier meer op detailniveau uiting aan te geven.

Hooggevoeligheid betekent niet dat men alleen gevoelig is voor zintuiglijke waarnemingen, maar in het bijzonder ook voor de sociale sfeer of de energie in de omgeving. Hooggevoelige mensen kunnen uitstekend de non-verbale onderstroom ervaren in een team of organisatie. Zij weten wat er onderhuids speelt tussen bv. collega’s en kunnen gevoelens van irritatie, angst, jaloezie, onzekerheid en onmacht feilloos aanvoelen, maar zijn zich ook bewust van de ‘verborgen agenda’s’ en de ‘politieke spelletjes’ in een organisatie. Die onzichtbare onderstroom kan zo overweldigend zijn en zeker als de grenzen wegvallen tussen de eigen gevoelens en die van anderen. Men gaat dan teveel op in het geweld van prikkels en waarnemingen, dat de kans op stress of burn-out makkelijk op de loer ligt.

autoriteit versterken en grenzen bewaken

Hooggevoeligheid is een kwaliteit, die je ook in de weg kan staan. Het vraagt namelijk om je autoriteit goed te bewaken. Met autoriteit bedoel ik dat je bewust en stevig in je eigen energie/aarding staat. Emotioneel en mentaal opgewassen tegen het geweld van de externe prikkels en niet omvergeblazen wordt. Dat vraagt zelfkennis en weten wat je valkuilen, belemmeringen én grenzen zijn. Vanuit de boeddhistische invalshoek vraagt dit ook een verbinding aan te gaan met jouw innerlijke (stille) wijsheid, die als het ware op een neutrale en ontspannen manier het overzicht houdt op jouw denken, voelen en handelen. Meditatie, mindfulness of yoga zijn goede technieken om contact te maken met innerlijke kracht en autoriteit. Kortom er moet voldoende tegenwicht zijn om zelf goed in balans te blijven met de prikkels en het lawaai uit de uiterlijke wereld.

Hooggevoelige mensen zijn vaak helpers, die gevoelig zijn voor de behoeften en noden van anderen. Zij vinden het ook lastig om ‘nee’ te zeggen. Dat betekent dat ze vaak energetisch openstaan voor de onderstroom bij anderen en daarmee teveel van hun eigen energie weggeven. Met als gevolg dat ze sneller vermoeid raken en zich terugtrekken in hun eigen wereld.

Hooggevoeligheid in de organisatie

hooggevoeligheid in je werk

Hooggevoelige mensen zijn een waardevolle en unieke bijdrage voor de organisatie. Ze nemen veel waar en zijn gevoelig voor de onderstroom. Daarmee hebben zij vaak een goede signaalfunctie voor als iets in de onderlinge verhoudingen scheef dreigt te lopen. Zij zijn als de ‘haarlemmer olie’, het smeermiddel voor een goede sfeer en zijn over het algemeen creatief. Omdat ze veel informatie binnen krijgen hebben ze vaak een duidelijk overzicht over de situatie en weten ze welke stappen genomen moeten worden. De andere kant van hooggevoelige mensen is dat ze niet altijd makkelijk zijn voor zichzelf en anderen. Ze zijn wel sociaal, maar niet sociabel. Ze trekken zich soms terug, omdat de prikkels hun teveel worden. De uitdaging in de organisatie of het team is om elkaar bewust te maken van elkaars kwaliteiten, waarbij men rekening houdt met elkaars specifieke behoeften.

Hooggevoeligheid is een kracht, die je leven intenser en mooier kan maken. Zorg wel voor voldoende balans met wat je innerlijk aan kan en geef vooral je grenzen aan.

Ben Hoogenboom, directeur ZENCENTER...omdat jij meer bent.  Geïnteresseerd in dit onderwerp? Kijk voor passende trainingen op de website of neem contact op .

Training intuïtief leiderschapJaartraining Zingeving Coach

Ik mag er zijn

IK mag er zijn

zingeving, ik mag er zijn
ik mag er zijn!

 Het ego wordt vaak gezien als een lastig sujet wat we moeten zien te overstijgen. Verlichting kan pas worden bereikt, zegt men, als we in staat zijn om het ego los te laten, dualiteiten te onderkennen en naar eenwording te streven.

Mijn ego mag er echter zijn. Sterker nog, ik eer mijn ego als een essentieel voertuig naar verdiepende lagen. De pijn en het lijden dat ik ervaar in mijn beperkende ego-wereld is een voorwaarde om verder te komen. Als ik mijn confronterende IK niet onder ogen zie, kan ik niet verder. Alleen onder in de put van mijn chaotische ik-leven vind ik de weg naar overgave en bevrijding.

zingevingIk ben geraakt door de woorden van Masao Abe, de zenleraar van Ton Lathouwers, die Ton op een dieptepunt in zijn leven toefluisterde: ‘Je bent aanvaard, precies zoals je bent’. Die woorden geven mij moed en vertrouwen, dat ik vooral mag zijn die ik ben, met al mijn tekortkomingen, misères en niet uitgekomen verwachtingen. En iedere keer als ik mezelf toefluister: Ik mag zijn die ik ben,’ gaat er een gevoel van diepe emotionele geraaktheid door me heen, omdat ik voel dat ik mijn diepste en intiemste identiteit mag omarmen. Mijn bevrijding is daar, als ik het beperkende aardse potentieel van mijn ego mag verwelkomen en doorleven. Als een ongeplaveide weg die vaak in duisternis is gehuld en me regelmatig op het verkeerde spoor zet.

Ben Hoogenboom

Ontdek de Jaartraining ZINGEVING COACH – Omdat jij méér bent…

Over zingeving en geluk……

zingeving en geluk. De monnik en de manager
De monnik en de manager

De monnik en de manager

Er was eens een monnik die leefde aan de rand van het bos. Op een dag kreeg hij bezoek van een manager uit de grote stad. U bent een wijs man zei de manager.  Zou u mij kunnen vertellen hoe ik meer zingeving en geluk in mijn werk kan bereiken? De monnik nam hem mee naar buiten en vroeg hem om hem te helpen om hout te hakken. De manager keek verbaasd maar begon toch hout te hakken. Na enige tijd waren beiden vermoeid van het houthakken. Ze rusten samen uit en dronken wat thee. De manager vroeg wederom aan de monnik: Hoe kan ik meer zin ervaren in mijn werk? Na een lange tijd van zwijgen zei de monnik: Je hebt me geholpen om hout te hakken, samen hebben we wat gedronken en tevreden teruggeblikt op wat we hebben gedaan. Het was zinvol en nuttig wat je hebt gedaan, want met het hout heb ik weer warmte voor de winter. Ik ben je dankbaar dat je me hebt geholpen. De manager was blij verrast door de woorden van de monnik. Hij voelde zich tevreden en meende ook een moment van geluk te ervaren….

 

Neem een kijkje in het leiderschapsprogramma van ZenCenter

mensgericht leidinggeven

Leiderschap in onze tijd gaat verder dan het tevreden stellen van aandeelhouders. Een leider wordt ook wel gezien als een jongleur die mensgericht leidinggeven

aan de belangen van alle stakeholders (klanten, werknemers, investeerders, maatschappij, politiek) tegemoet wil komen. Een leider in onze tijd is vooral ook een mensgerichte en authentieke persoonlijkheid. Een bezieler en een inspirator die ook voorbij de muren van de eigen afdeling of organisatie een bijdrage wil leveren aan een betere en duurzame samenleving.

Mensgericht leidinggeven: Het ontwikkelen van een meta houding

Als leider ben je onderdeel van een voortdurend proces van verandering. Dit vraagt niet alleen een grote mentale flexibiliteit en weerbaarheid maar vooral ook een emotionele flexibiliteit waarin invoelendheid, begrip en mededogen voor mens en samenleving een rol spelen.mensgericht leidinggeven
In hoeverre ben je als leider in staat om vanuit een’ meta-positie’ niet alleen het proces, maar ook de ander én je eigen rol bewust waar te nemen, zodat je vanuit een dieper inzicht en verantwoordelijkheid je beslissingen kunt nemen. Het veranderen van de organisatie of de wereld gaat hand in hand met wie jij bent. Wie jij wil zijn als leider en leidinggevende. Dat vraagt een voortdurend proces van zelfinzicht en bewustwording.

Kijk voor een passende mensgerichte  training op : intuïtief leiderschap

 

 

Liefde en Leiderschap

Ik herinner me een training die ik volgde over een ouder-kind relatie. We deden een rollenspel waarbij ik de vader speelde en een van de andere cursisten speelde mijn zoon. De bedoeling was dat de zoon zich afzette tegen de vader en op alle fronten tegendraads zou reageren. Of het nu ging over het opruimen van zijn kamer of het maken van huiswerk of het op tijd thuiskomen.

Wat ik ook deed en hoe ik ook tactvol probeerde te communiceren het baatte niet. Mijn ideeën over normen en verwachtingen werden stelselmatig ondermijnd. Ondanks dat het een rollenspel was voelde ik steeds meer mijn onmacht om de ander te bereiken.
Toen we weer eens tegenover elkaar stonden en mijn boosheid en onmacht een toppunt bereikte, merkte ik dat mijn onmacht plotseling overging in een overgave aan het niet meer weten en ik vanuit het diepste van mijn hart tegen hem kon zeggen: ,Ik weet het niet meer. Wat ik alleen weet is dat ik van je hou’. 
Toen brak er iets. Snikkend vielen we elkaar in de armen. Alsof we elkaar op het meest wezenlijke van ons Zijn hadden ontmoet. We wisten misschien niet hoe we met de situatie moesten omgaan, maar we vonden elkaar in de grondtoon van het bestaan.

Ik realiseer me dat veel vaders en moeders, maar ook leiders over de gehele wereld niet weten hoe ze met de situatie om moeten gaan, maar dat ten diepste de liefde altijd de grondtoon is voor een nieuw begin en een eeuwigdurend vertrouwen dat het goed komt. Ook als de ander misschien een crimineel is of lijnrecht staat tegenover jouw cultuur, normen of waarden.
Persoonlijk leiderschap nodigt ons uit om deze grondtoon van liefde overal en naar iedereen te laten doorklinken. Niet alleen als vader of moeder, maar ook als leidinggevende, onderwijzer, postbode of politicus. Liefde is een energie die niet de tegenstellingen doet verdwijnen, maar is wel de mystieke onderstroom van oneindig vertrouwen en medemenselijkheid.

Ben Hoogenboom

training onzichtbaar leiderschap

ZenCenter

Aandacht – de bron van bewustwording

Aandacht! Is dat alles?

Op een goede dag vroeg een leerling aan zijn Zenmeester: Meester zou u alstublieft een paar grondregels op willen schrijven hoe ik de hoogste wijsheid zou kunnen bereiken?’ De Zenmeester greep meteen een penseel en schreef: ‘Aandacht’. Is dat alles? Vroeg de leerling. ‘Wilt u er niet nog iets bijschrijven?’ Daarop schreef de Zenmeester twee keer achter elkaar: ‘Aandacht, aandacht’.
Nou, zei de leerling, ‘ik zie echt niets dieps of spiritueels in wat u hebt opgeschreven’, waarop de Zenmeester drie keer achter elkaar hetzelfde opschreef: Aandacht, aandacht, aandacht’!
Geïrriteerd wilde de leerling toen weten: ‘Wat betekent dat woord nou?’ En de Zenmeester antwoordde zacht: Aandacht betekent aandacht’.

Aandacht is de bron van bewustwording

Dit is een ogenschijnlijk grappig zen-verhaal met een diepere betekenis.  Aandacht is de bron of het begin van bewustwording. Daarmee is aandacht méér dan alleen een woord. Aandacht is een ervaring. Een bewuste keuze om energie te richten of te focussen op een bezigheid of op een gesprek, zonder dat we ons laten afleiden of verleiden door andere zaken.
Aandacht geven aan onze bezigheden, gesprekken en uitingen geeft niet alleen plezier en energie, maar vergroot ook het persoonlijk leiderschap en de kwaliteit van ons mens-zijn.  Ook in organisaties zal bewuste aandacht voor relaties, klanten en collega’s extra diepgang en betekenis geven aan de kwaliteit van werk en functioneren.

Aandacht heeft ook een spiritueel aspect. Aandacht is het volledige spectrum van ons ZIJN ervaren. Juist door onze aandacht te richten ontstaat er ruimte om het gehele ‘plaatje’ te zien. Er ontstaat rust en vertrouwen waarin er open aandacht is voor het grotere geheel, terwijl toch elk detail zichtbaar is. Aandachtstraining is daarom zinvol om je mentaal en daarmee ook fysiek beter te voelen. De beloning is een merkbare verbetering van intermenselijke relaties en het geeft al je bezigheden een diepere wezensgrond.

Ben Hoogenboom ZenCenter. Meer weten over de 3 daagse module ‘Innerlijk leiderschap’: klik hier