De pakjes belemmeren het uitzicht

de pakjes belemmeren het uirzicht

We hebben allemaal een rugzak met pakjes die we ongemerkt meetorsen in ons leven. Die pakjes bestaan uit onze opvoeding, achtergrond en cultuur, maar ook uit positieve of negatieve ervaringen uit het leven.

Er zijn pakjes die bijzonder traumatisch kunnen zijn. Ervaringen van dood, scheiding, misdaad of geweld kunnen een enorme indruk achterlaten en ons een leven lang achtervolgen. Ons leven kan er danig door worden beïnvloedt. En toch is er geen dokter of chirurg die ooit deze pakjes fysiek heeft waargenomen. Ze zijn aanwezig in de vorm van energieën die zich in ons systeem hebben vastgezet.

door alle pakjes zien we maar een deel van de werkelijkheid pakjes uit ons leven - zin van het bestaan - overgave aan het leven

Deze pakjes belemmeren ons zicht op de werkelijkheid. Zij zijn de mist die ons belemmert om verder te kijken en helder te zien. Ze benemen het zicht op de realiteit en we kunnen er daarom behoorlijk last van ondervinden. We worden niet begrepen of voelen ons niet verbonden met anderen. We zijn ons vaak niet eens bewust van de aanwezigheid van die pakjes omdat ze onbewust onderdeel van ons bestaan zijn geworden en verankerd in ons leven. We zijn er zo mee vergroeid dat we niet anders meer weten. Ze zijn als het ware ingebrand op de harde schijf van het leven.

de schoonheid achter de pakjes

Als we achter deze pakjes zouden kunnen kijken en alle negatieve ervaringen, overtuigingen en patronen los kunnen laten, dan ontdekken we ons pure zelf en de schoonheid die er achter verborgen zit. We vallen dan in een dimensie van een helder bewustzijn, die we ook ons authentieke of spirituele zelf noemen.

spontane euforie

pakjes uit ons leven - zingevingEr zijn soms van die momenten, waarop de pakjes spontaan wegvallen. Er is dan een euforisch gevoel dat we diep geraakt worden in zingeving en betekenis. Een gevoel dat je adrenaline stroomt en je geraakt wordt in een diep gevoel van dat je lééft. Dat kan bijvoorbeeld zijn als je vecht tegen onrecht of voor een betere wereld. Of voor mensen die het minder hebben of vervolgd worden. Maar ook in kleine dingen, zoals de glimlach van een kind of de overweldigende schoonheid van de natuur. Soms betekent dit dat je over je grenzen heen gaat en verder gaat dan je ooit van jezelf had kunnen denken. ( ‘Er is lijden nodig om echt te leven’, zegt de boeddha). Maar de beloning is groot. Er is een groot gevoel van voldoening. Alles klopt op dat moment en alles is goed zoals het is.

pakjes uitpakken

Die euforische momenten zijn vaak van korte duur. En al snel kun je weer vervallen in de oppervlakkigheid en rusteloosheid van het leven. De pakjes om ons heen doen ons weer beseffen dat er werk te doen is, omdat het mistig wordt en we de puurheid van het leven niet meer helder kunnen zien. Dit is het moment om de pakjes uit te pakken en de inhoud onder ogen te zien. Het vraagt om moed en vertrouwen om met een open en vrije geest naar de pakjes te kijken. Ook met respect, omdat veel pakjes ongemerkt een bijdrage hebben geleverd aan onze ontwikkeling.

De pakjes lossen op als we er tijdelijk een vergrootglas op leggen en ons bewust zijn van de betekenis en de waarde ervan. Ook al wijzen we sommige pakjes volstrekt af, is het van belang om ze met mededogen te omarmen. Achter de pakjes vinden we onze oorspronkelijkheid en de zin van het bestaan. De aansluiting met een natuurlijke stroom die er altijd al was.

verbinding op een diepere laag

overgave aan het leven - zin van het bestaanAchter de pakjes vinden we wat ons echt ten diepste raakt. In de overgave aan het leven ontdekken we de koers en de zin van ons bestaan. De woordeloze staat van zijn. Het contact met onze ziel en de missie van ons leven. Hoe mooi zou het zijn om ons zo ook te verbinden met anderen. Elkaar te ontmoeten om door elkaars pakjes heen te kunnen kijken en elkaar te zien zonder overtuigingen, oordelen en angsten. En daarin elkaars verlangen en zielemissie te herkennen.

Ben Hoogenboom,  ZenCenter -Centrum voor zingeving