Kwetsbaar durven zijn

 

Het raakt me diep om jouw kwetsbaarheid te mogen zien. Het is niet breekbaar en soft, maar ongelooflijk krachtig. Zo puur en authentiek.

Ik weet nog dat je die muur om je heen had. Ik kon je niet bereiken. Je was ver weg in je eigen wereld. Mijn woorden bereikten je niet. Mijn hart bereikte je niet, maar toch voelde ik een onhoorbaar verlangen. Je verschuilde je achter je muur zodat je niet geraakt kon worden, uit angst om dat wat jou het liefste was kwijt te raken. Je verschuilde je achter de groep, achter bergen argumenten, achter ferme taal en achter stoere vrienden, zodat je niet opnieuw kwijt zou raken wat jou het liefste is. Ik hoorde niet jouw geluid, maar het lawaai waarin je kon vergeten en de pijn niet hoefde te voelen.

Ik geef je mijn vertrouwen in de hoop een glimp van je te zien. Ik geef je mijn openheid en accepteer je onvoorwaardelijk omdat ik achter die muur iets moois meen te zien. Ik wacht stil en zonder oordeel, met respect voor wat voor jou het liefste is.

Geleidelijk kom je naar me toe. Je durft kwetsbaar te zijn. Maar soms schiet je ook weer weg. Ik ben soms ongeduldig als je weer in je schulp kruipt. Ik wil je zo graag zien.

kwetsbaar echo van verlangen om heel en volledig te zijn

kwetsbaar durven zijn, puur en authentiek, verlangen, openheid en passieIn jouw woorden hoor ik steeds vaker het verlangen doorklinken. Een echo om heel en volledig te zijn en ten diepste naar buiten te brengen wat jou het liefste is. Er is wel durf voor nodig om de muur te slechten, daarom doe je dat steen voor steen en langzaam wordt het verlangen om naar buiten te komen groter dan de angst om te verliezen.

Ik blijf zien wie je ten diepste bent en nodig je uit om ruimte te geven aan je woorden, aan je gevoelens, je verlangens, maar ook aan je pijn, je verdriet en gekwetstheid.

Langzaam komt jouw schat naar buiten

Langzaam vallen de verdedigingen weg en komt jouw schat naar buiten. Het is nog broos en aarzelend, maar er ontvouwt zich leven, passie, plezier, liefde en overgave aan jezelf, aan datgene wat jou het meest dierbaar is. Soms word je nog wel geraakt, maar je vlucht niet meer achter de muur. Je laat je nog wel raken maar het raakt je niet meer in je ziel.

Ik voel in deze kwetsbaarheid een onvoorwaardelijke overgave aan het leven. Samen geven we ons over en daarin voel ik ten diepste de verbinding met jou en met wat ons samen het meest dierbaar is.

Ben Hoogenboom, directeur ZenCenter/ Centrum voor zingeving

De laatste cliënt

Dit verhaal gaat over een goedgemutste therapeut met een goedlopende praktijk. Hij heeft zijn leven keurig op orde.

Op zekere dag zit er aan het einde van zijn werkdag, nog een laatste cliënt in zijn praktijk te wachten. Hij denkt “Die zal ook nog wel met mij willen praten, ik ben wel moe na zo’n drukke dag en heb zin om naar huis te gaan, maar vooruit!

En hij zegt: kom binnen. De man neemt tegenover hem plaats en blijft hem de hele tijd zwijgend aankijken, op een manier zoals nog nooit iemand hem aankeek. De therapeut denkt eerst: nou ja, ik zal even wachten. Beetje geduld hebben, dan komt de man zo meteen wel los. Maar dat gebeurt niet.

Niks, alleen stilte

En dan begint de therapeut onrustig te schuiven op zijn stoel. Hij zegt: ‘Ja, ik begrijp het wel, het is heel moeilijk als je iets wil zeggen en je hebt er geen woorden voor. Je zit zo dicht, ik begrijp het heel goed!’.

therapeutMaar van de andere kant komt geen reactie. Niks, alleen stilte. De man kijkt en zit stil. Hij kijkt niet boosaardig of verontrustend of zo. Hij kijkt gewoon. De therapeut ziet van alles in die ogen, hij projecteert van alles in die blik. Hoelang die ontmoeting duurt weten we niet. Misschien is die man maandenlang teruggekomen. En elke keer zat hij daar stil, zwijgend.

En dan gebeurt er iets, niet met de cliënt, maar heel opmerkelijk met de therapeut. Heel zijn instrumentarium als professional, therapeut of als wat dan ook, niks van dit alles werkt. En tot zijn ontzetting merkt de therapeut dat hij zelf steeds onrustiger wordt, steeds meer gespannen. Er komt van alles bij hem op tegen deze man. Hij weet zich geen raad. Het wordt erger en erger. Wanhoop.

Web van verklaringen

Hij ontdekt dingen in zichzelf die hij niet wil zien. Angst, woede, onmacht, eenzaamheid. Hij ziet de Kaïn in zichzelf, de Hitler in zichzelf. Het liefst wil hij deze man vernietigen die ontsnapt aan het web van verklaringen, waar hij als mens en professioneel geschoold therapeut over beschikt. Zijn therapie helpt hem niet, zijn theologie helpt hem niet, zijn psychiatrische kennis helpt hem niet, evenmin als zijn sociale vaardigheid.

Niets en niets bleef er meer over. Het was schokkend, onthullend en verwarrend.  het was beangstigend. Daar stond hij met lege handen. Het niets, de leegte, de eenzaamheid. het was verschrikkelijk.
En dan kijkt hij de man weer aan.

Overgeven aan het niet meer weten

En dan gebeurt er iets. Plotseling.
Denk niet dat het een plotselinge bliksemflits was of zoiets. Ineens wordt alles anders. De therapeut heeft daar ook geen woorden voor. Het is een overgave. Een loslaten en overgeven aan het niet meer weten. En juist op dat moment breekt het licht door, juist daar als je zelf nergens meer bent.

Hij kijkt naar de ander en bedankt hem want hij weet: deze mens heeft mij gered. Want deze mens heeft aangedurfd wat deze therapeut nooit durfde. Hij durfde in zijn eenzaamheid te kijken, in de leegte, in de onmacht. De therapeut moet erkennen: ik dacht dat ik het was die hem moest bevrijden, maar hij bevrijdde mij uit al mijn webben, uit al mijn vooroordelen.

Vrij bewerkt naar een verhaal van Ton Lathouwers en Howard Cooper.

Ontdek verdiepende trainingen van ZenCenter:  2 daagse masterclass ZEN COACHING  of de 2 daagse training  DE KUNST VAN ZIJN. Vraag de brochure aan en neem contact op.

HET KOMT GOED

het komt goed
het komt goed

Hoe vaak zeggen we niet: Het komt goed, om iemand moed in te spreken. Om iemand een hart onder de riem te steken in tijden van tegenslag. Of jezelf of een ander het vertrouwen te geven dat het goed zal komen, ook al is dit tegen beter weten in.

Als we het gaan beredeneren dan komt het waarschijnlijk helemaal niet goed of de uitkomst is hoogst onzeker. De stelligheid waarmee we deze uitspraak uiten klopt vaak niet met de werkelijkheid van het wereldtoneel met alle polarisatie en oorlogsdreiging, klimaatverandering en vluchtelingenproblemen. Maar ook in de dagelijkse problemen van het leven over relaties, ziekte, werk of financiën. Wie durft dan nog te zeggen: Alles komt goed!

Oervertrouwen

En toch, tegen de verdrukking in is dit een uitspraak die mij raakt. Het verwijst namelijk naar een oervertrouwen van de mensheid. Een oerinstinct dat los staat van een religieus vertrouwen.

HET KOMT GOED
tegen de verdrukking in

Het raakt aan hoop, verwachting en aan diep geworteld verlangen. Het betekent niet dat we niets moeten doen omdat het toch wel goedkomt. Een soort gelatenheid waarbij we het overlaten aan een hogere macht? Nee, we zullen alles in het werk moeten stellen, ons uiterste best moeten doen om te zorgen dat het goed komt.

In het boeddhisme wordt dit zo mooi uitgedrukt als ‘Je kunt er niet uitvallen’. Een bijna mystieke overtuiging dat we uiteindelijk elkaar vasthouden in het leven, ongeacht de situatie waar het leven ons soms brengt. Zenleraar Ton Lathouwers beschrijft dit zijn boek: je kunt er niet uitvallen.

Ik ben blij met dit oervertrouwen van de mensheid. Een overlevingsstrategie die hoop en uitzicht biedt.

Wellicht een onzinnig perspectief? Misschien heb je gelijk. Maar het komt goed!…

Ben Hoogenboom ZenCenter – Centrum voor Zingeving

Ontdek hier de trainingen van ZenCenter : ZEN COACHINGDE KUNST VAN ZIJN

De weg van de krijger

Toen ik ongeveer 15 jaar was, begon mijn zoektocht naar de zin van het leven. Dat is inmiddels ruim 60 jaar geleden. Een levensreis met uitdagende, verdrietige en ook intens gelukkige momenten. Het is een reis die ik kan vergelijken met de zoektocht naar de heilige graal of met de reis van de Alchemistvan Paulo Coelho, die op zoek ging naar de verborgen schat van zijn hart.

Ook de zoektocht naar het legendarische koninkrijk Shambhala is zo een mythisch voorbeeld. Shambhala is een verborgen rijk van geluk en welvaart waar alleen toegang werd verkregen door krijgers die bereid waren risico’s te nemen om de weg van fundamentele goedheid en mededogen te bewandelen.

Ik voel me een krijger op mijn levenspad. En dan bedoel ik niet de oorlogszuchtige krijger, maar de krijger die onverschrokken op zoek gaat naar de bron of de zin van het leven, met als wapens goedheid en mededogen. Althans ik doe een poging daartoe, want ik voel me soms een Don Quichot.Een idealist, die tegen de verdrukking in op weg gaat. Soms langs diepe ravijnen en in gevecht met vuurspuwende draken. En tegelijkertijd met een hart vol met gevoelens van onzekerheid, angst en het vaak ‘niet meer weten’.

Er moet méér zijn

Ik had een diep vertrouwen dat er méér moest zijn. Een vertrouwen dat eigenlijk op niets is gebaseerd. En toch ging mijn zoektocht naar dat ene onbekende, dat mij ooit ten deel zou vallen. Op zoek naar een magisch moment om een diepere laag van vervulling te ervaren. Is het een spiritueel verlangen naar het Goddelijke? Naar contemplatie of verlichting? Of is het een verlangen naar intuïtieve wijsheid of naar éénheidsgevoel.

In mijn zoektocht heb ik veel wegen bewandeld. Ik heb kennis gemaakt met praktische Westerse inzichten en spirituele Oosterse wijsheden. Mijn reis ging via het seminarie, omdat ik priester wilde worden naar bedrijfskundige uitdagingen in een zakelijke wereld.

Nadat ik geraakt was door de Boeddhistische levensstijl werd een combinatie van Oost en West zichtbaar in mijn trainingen over intuïtieve coaching en zingeving. Ik maakte werk van mijn krijgerschap en genoot van alle nieuwe ervaringen. Ik heb boeken verslonden, methoden bestudeerd,  gemediteerd in kloosters, gefilosofeerd met collega’s en vrienden. Allemaal pareltjes van wijsheden, verdiepende gesprekken en bijzondere ontmoetingen waarin ik hoopte de ultieme wijsheid te ontdekken.

Soms moet het eerst donker worden voordat je het licht ziet….

Mijn zenleraar Ton Lathouwers bracht me verder naar mijn schat. Of eigenlijk liet hij de schat in mijzelf zien. Uitspraken als: ‘Als er voor jou geen plek meer is om te staan. Waar ga je dan staan?

Deze zen-Koan bracht me dicht bij mezelf. Er was geen uitweg meer om de zin van het leven buiten mijzelf te zoeken. We herkennen allemaal wel eens de momenten dat je het op wil geven en met je rug tegen de muur staat en er geen uitweg meer lijkt te zijn. Of dat je op het donkerste uur van je leven bent beland. En juist op zo’n moment breekt het licht door en het besef van een eindeloos vertrouwen en overgave aan het leven. Maar probeer het niet te pakken, want als je er naar reikt dan is het al weer weg. Ik kon alleen maar stil en ademloos toekijken, zonder verwachting en zonder oordeel.

van hart tot hart

Want het gebeurt meestal plotseling. Onverwachts. Een simpel gesprek, een ontmoeting of de glimlach van een kind waardoor je in je hart wordt geraakt. Of soms zo maar een zin uit een boek of een gedicht waarvan je ziel gaat zingen. Dit zijn de magische momenten tijdens mijn levensreis die alles de moeite waard maken. Die alle ellende en pijn weer doen vergeten. De magie zit ondubbelzinnig verpakt in elke gebeurtenis, elke stap en elke ontmoeting in het leven. Het ligt voor je. Als je stil durft te staan en met aandacht stil kunt zijn, dan zie je wat er voor je ligt en waar je bijna over struikelt. Dan zie je de schoonheid van het moment en de schoonheid van het leven.

Dat is wat ik me realiseerde als krijger. Er is geen weg naar het geluk, het geluk is de weg.

Ben Hoogenboom/ ZenCenter

Graag deel ik mijn ervaringen in de masterclass ‘ZEN COACHING‘ of de  training ‘DE KUNST VAN ZIJN’.

Een ontmoeting van hart tot hart

Tijdens mijn jarenlange ervaring als manager en later als coach en opleider bij IMC Mensontwikkeling en ZenCenter heb ik veel persoonlijke gesprekken gevoerd met cliënten en cursisten. Niet de gewone gesprekken bij de koffiemachine, maar gesprekken waarin we beiden iets van onszelf lieten zien. Een ontmoeting van ‘hart tot hart’.

In deze verdiepende gesprekken gebeurde er vaak iets bijzonders. Iets dat me soms zo maar kon overvallen. Het gevoel van een hechte en warme verbinding, waarin onze zielen elkaar leken te raken. Het maakte dan ook niet meer uit of ik me irriteerde aan die ander, Ik keek er als het ware doorheen en zag alleen de pure mens, de unieke persoon die, misschien net als ik, worstelde met zijn of haar aardse bestaan.

Een spirituele intimiteit

Het contact met de pure mens achter de mens ontroert mij. Het lijkt of ik in deze ontmoeting ook mijzelf tot in mijn diepste wezen ontmoet. In dit contact valt de dualiteit weg van jou en van mij en zijn we één.

 Op zo een moment ben ik bewust van mijzelf in het hier en nu. Ik ervaar een kracht waarin ik word opgetild naar een bijzondere hoogte van aandacht en concentratie. Deze verbinding ervaar ik als een spirituele intimiteit. De ander staat ego-loos voor me, naakt en onbeschermd. En ik sta daar ego-loos en naakt tegenover. Het maakt me nederig en diep dankbaar om rechtsreeks in het ‘hart van de ander’ te mogen kijken.

Een diep verlangen om geraakt en gezien te worden

Er is een diep verlangen in elk mens om in het hart geraakt en gezien te worden. Ik hoor dat ook terug in de gesprekken die ik heb gehad met deelnemers aan trainingen. Dit verlangen wordt duidelijker in een wereld waar tegenstellingen zich verharden en onzekerheid en angst vaker doorklinken. Misschien herken je ook die momenten waarin je tijdens een gesprek in je ziel bent geraakt. De coach of begeleider heeft je geholpen om de weg naar huis te vinden en heeft je weer in verbinding gebracht met jouw essentie en daarmee met antwoorden op jouw levensvragen.

Wakker worden!

De Boeddhistische grondbeginselen kunnen ons over deze verbinding met de ander én vooral over de verbinding met onszelf heel wat leren. De reis naar het hart begint met bewustwording. Het vraagt ons om ‘wakker te worden’ en onszelf ten diepste te aanvaarden. Dat is al een hele opgave, want we zijn niet zo gewend om naar onszelf te kijken, laat staan onszelf te accepteren en tevreden te zijn met wie we zijn.

Deze vorm van Zen Coaching is een uitnodiging om een balans te creëren tussen Oosterse en Westerse denkbeelden in coaching of begeleiding. Zen Coaching is een mystieke weg en tegelijkertijd een praktische weg die aan onze resultaatgerichte westerse wereld een dimensie toevoegt waarin ‘aandacht en mededogen meer ruimte krijgen.

Modellen en technieken kunnen waardevol zijn om de rationele geest te ondersteunen, maar de werkelijke antwoorden komen diep van binnen, uit de stilte van de verbinding ‘van hart tot hart’.

Ben Hoogenboom Centrum voor Zingeving

Wil je deze vorm van coaching onderzoeken en ontwikkelen? Je bent van harte welkom in de 2 daagse masterclass ZEN COACHING in het sfeervolle klooster SAMAYA in Werkhoven op 30 september en 1 oktober. Lees hier meer en meld je aan!

Ontdek ook de nieuwe training DE KUNST VAN ZIJN. Deze 2 daagse training brengt meer rust, concentratie en balans in je leven. 4 en 5 november in klooster Samaya. Lees hier meer.

rust zoeken in het hart van onrust

Kijk je er ook naar uit om een dagje heerlijk alleen te zijn?  Rust zoeken en stilte, zonder de drukte van de wereld om je heen?

Je kijkt er misschien  naar uit om even lekker in je uppie te ontstressen en van de rust te genieten. De werkelijkheid is vaak anders…

Het is niet makkelijk om alleen te zijn met jezelf. De eerste uren wentel je je misschien in een weldadige rust, maar al snel kan je op een onaangename manier op jezelf teruggeworpen worden. Je raakt in een sombere bui en onrust overvalt je. Je voelt je lusteloos en hebt de neiging om aan jezelf te ontvluchten door de telefoon maar weer te pakken, je vrienden te bellen of je agenda toch maar weer vol te proppen.

Het is voor velen moeilijk om de rust te zoeken en in stilte alleen te zijn met zichzelf. We piekeren over de details van ons leven en onze demonen hebben vrij toegang om hun gezicht te laten zien. Nee, dan maar beter om die leegte weer op te vullen met lawaai om ons heen en andere vormen van afleiding of verleiding. En zo raken we steeds verder weg van onszelf en ontlopen we het wezenlijke in onszelf . 

stil staan te midden van onrust.

rust zoeken; Het is natuurlijk wel fijn om alleen te zijn.  Alle drukte van je af te zetten  en tot jezelf te komen. Maar er kan ook zomaar een gevoel van eenzaamheid of depressiviteit ontstaan. Wat doe op zo een moment als je op een dood punt bent aangekomen en niet in staat bent om je hiervan te bevrijden?

Toch is dit een cruciaal punt. Het vraagt moed om het tij te keren. De Duitse monnik Anselm Grün, noemt dit ‘het nederig afdalen in je eigen werkelijkheid’.  Hij benadrukt het belang om stil te staan te midden van onrust. Ofwel de moed te hebben om bij deze negatieve gevoelens te blijven en als een nieuwsgierig kind deze gevoelens te verkennen en te onderzoeken.

Meditatief moment inlassen

Als deze innerlijke onrust zich aandient, vlucht er dan niet voor weg, maar neem dan de tijd om een meditatief moment in te lassen. Dat hoeft echt niet op een meditatiematje en hoeft niet langer te duren dan 10 minuten.  Ga gewoon ergens rustig zitten of liggen en maak contact met je lichaam, voel je ademhaling en ervaar met bewuste aandacht jouw gevoelens van dat moment.  Probeer dit te doen vanuit een oordeelloosheid en met een mild oordeel naar jezelf.  Duik er helemaal in en laat gevoelens van irritatie, boosheid, angst of onmacht de revue passeren, alsof je van een afstand naar de film kijkt van jouw leven, zonder dat je daar helemaal in op gaat.

rust zoeken in stiltemomenten

Gedurende de dag een of meerdere stiltemomenten inbouwen kan je helpen om je bewustzijn te verdiepen en meer rust te ervaren. Soms valt het niet mee om het vol te houden omdat de ratio alles in het werk stelt om de stilte te ontvluchten. Probeer daarom vaste momenten in te plannen waar je op een stil plekje gedurende ca. 10 minuten de aandacht op jezelf richt en in verbinding komt met het hart van de stilte.  Ook als onderbreking van een drukke werkdag zul je direct de voordelen merken van een  dergelijk stiltemoment.

alleen zijnDoor dagelijks deze momenten in te bouwen geeft deze vorm van reflectie je meer rust en zelfkennis. Het doet je anders naar de dingen kijken en je waarneming wordt dieper. Een ander belangrijk aspect is dat je compassie met de wereld om je heen groter wordt. Je ervaart meer verantwoordelijkheid en ‘gezamenlijkheid’.  Hiermee ontwikkel je een grotere veerkracht om met de uitdagingen van het leven om te gaan.

Ben Hoogenboom/ ZenCenter

Ontdek meer levensinspiratie in onze trainingen: Zen en de magie van coaching – Zingeving in de praktijk

Oefening in waarnemen

Ontspannen vanuit een luie theaterstoel kijken naar jouw leven dat zich op het podium afspeelt.

ontspannen waarnemen, boeddhisme,De training ‘zingeving in de praktijk’ begint doorgaans met een oefening in waarnemen. Waarnemen is een bewuste en objectieve manier van registreren van gedrag, gevoelens en gedachten. Zo leer je om van een afstand te kijken naar jouw leven, zonder een oordeel te geven over wat je aantreft. Alsof je ontspannen in een theater zit en vanuit je luie stoel naar het podium kijkt, waar jouw leven zich afspeelt. Je ziet jezelf daar met al je emoties van pijn en verdriet, maar ook met alle positieve en plezierige levenservaringen.

Antwoorden op levensvragen

De oefening ‘waarnemen’, helpt je om antwoorden te vinden op levensvragen of belemmeringen te constateren op jouw weg naar een betekenisvol leven. Je ontdekt hoe je eigen patronen kunt doorzien en loslaten. Maar ook als coach of hulpverlener is het van belang om met jouw client oordeelloos in verbinding te zijn. Of zoals in het boeddhisme wordt gezegd: Elke ontmoeting mag als een volstrekt nieuwe ervaring worden gezien, zonder de ballast van oude mindsets.

Op deze manier waarnemen betekent dat je als het ware als een derde persoon kijkt naar een persoonlijke gebeurtenis of belangrijke levensvragen.  Hierdoor kun je ervaringen of gevoelens bij jezelf of bij een ander beter begrijpen en het een plaats geven. Je wordt bewuster van de situatie.

waarnemen, meditatieoefening, zingevingHieronder vind je een korte leesmeditatie om jezelf waar te nemen en de aandacht naar binnen te richten. Zoek voor deze leesmeditatie, die een ontspannende werking kan hebben, een rustige plek waar je kunt zitten en waar je niet wordt afgeleid. Lees de oefening eerst rustig door en neem daarna de tijd om met gesloten ogen de oefening te herhalen en de woorden tot je door te laten dringen.

 

 

Laat al het andere buiten jou los en breng je aandacht naar jezelf. Voel hoe je zit op je stoel en neem rustig waar wat er op dit moment allemaal bij jezelf gebeurt. Kijk of je vanuit een ontspannen nieuwsgierigheid jezelf kunt waarnemen.

Let op je ademhaling. Hoe gaat je ademhaling? Haal rustig en ontspannen adem. Neem even de tijd om je ademhaling te volgen. Probeer bij dit alles bewust en aandachtig te blijven, alsof het de eerste keer is dat je je adem zo ervaart.

Wees bewust van je lichaam en merk op of je ergens gevoelens of emoties ervaart, zonder daar een oordeel over te hebben. Neem het waar als een toeschouwer die naar een spannende film zit te kijken. Je hoeft niets te veranderen.

Zijn er misschien gedachten die je afleiden van deze waarneming. Probeer ook deze gedachten rustig waar te nemen, zonder je ermee te verbinden. Laat ze maar als wolken overdrijven. En ook nieuwe gedachten laat je weer gaan.

Richt je aandacht nu op je gezicht en voel of je de spieren van je gezicht kunt ontspannen. Het kan je helpen om contact te maken met je innerlijke glimlach en voel hoe hierbij de spieren van je gezicht op een plezierige manier ontspannen. Loop in gedachten nu eens rustig door je hele lichaam en neem waar of je ergens spanning of weerstand tegenkomt. Begin in je hoofd en loop in gedachten langzaam naar je voeten. Neem bij elk onderdeel even rustig de tijd om te voelen wat je voelt en laat bij elke uitademing maar wat spanning wegstromen. Het kan zijn dat er tijdens deze reis intuïtief woorden of beelden bij je opkomen.

Probeer tot slot nog enkele minuten te genieten van de ontspanning die je voelt. En neem de tijd om de gebeurtenissen van de reis een plek te geven.

Deze oefening kun je dagelijks doen of voorafgaand aan een meditatie.

Wil je meer ontdekken over jouw levensvragen en jouw reis naar een betekenisvol leven? Lees dan het programma van de 4 daagse training: ‘zingeving in de praktijk’. De training start in november. Je bent van harte welkom voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Maak een belafspraak via het contactformulier of mail naar ZenCenter: info@zencenter.nl.

Op glad ijs

 

Mijn spirituele pad

Een van de boeken waarmee ik voorzichtig mijn eerste stappen zette op het spirituele pad was  ‘Op glad ijs’ van de Amerikaanse schrijfster, filmster en danseres Shirley Maclaine.

spiritualiteit, spirituele pad, Een boek dat ik nog steeds koester omdat het me deed beseffen dat er meer is tussen hemel en aarde dan ik in mijn beperkte denken voor mogelijk had gehouden. Maar wat me het meest aansprak was mijn verwantschap met de reis van Shirley Maclaine en het diep raken tot in mijn ziel, alsof er oude kennis plotseling tot leven was gekomen. Het was het begin van een reis waarin geen terugkeer meer mogelijk was. 

Spiritualiteit is de magische wereld van de geest. Er is een natuurlijke drang om diepere lagen in onszelf te ontdekken.  Onbegrensd en zonder vormen en uiteindelijk ook zonder woorden, omdat onze woordenschat nauwelijks in staat is om de essentie van spiritualiteit uit te drukken.  En het is ook een eenzame weg, want afdalend in de diepten van onze ziel ontdekken we dat we uniek zijn en dus ook alleen staan en er niets meer is om ons aan vast te houden. Dat drukt eenzaamheid uit, maar tevens een diep besef van overgave en thuiskomen.

spiritualiteit, op glad ijs, Op glad ijs

Heb ik me daarmee op glad ijs begeven? Jazeker. Ik ben er vaak op aangesproken. Reacties van ongeloof, discussies  en pogingen om het uit te leggen en er woorden aan te geven. Ook voor mij is het een wereld waar ik kritisch en soms terughoudend en met enige ironie naar kijk. Alsof ik leef in 2 werelden, die van de nuchtere realist en de bescheiden monnik. Het raakt diep aan mijn essentie in wat ik niettemin in alle schroom met anderen wil delen.

Spiritualiteit een rijk bezit

Inmiddels ervaar ik het besef van spiritualiteit als een rijk bezit. Een Zijnsgevoel waarmee ik mezelf en wereld omarm. Ik houd er van om in stilte waar te nemen en de energie te voelen.  Dit gebeurt vaak tijdens gesprekken met de mensen om mij heen en vooral met cursisten tijdens de opleiding, waarin naarmate de gesprekken zich verdiepen een eenheidsgevoel kan ontstaan wat me diep kan ontroeren.

op glad ijs: meer dan een mens kan doenJij bent aanvaard

Ik merk dat ik bv. zo maar geraakt kan worden door een simpele zin of een verhaal uit een boek. Zo beschreef Ton Lathouwers, een zenmeester uit Nijmegen, in zijn boek ‘Meer dan een mens kan doen’, over zijn reis naar Japan en zijn ontmoeting met de Japanse Zenmeester Masao Abe. Hij stortte zijn hart uit bij deze zenmeester, omdat zijn leven op dat moment een puinhoop was. Hij hoopte een antwoord te krijgen waar hij moed uit kon putten en weer mee verder kon.  Het antwoord dat hij kreeg was: ‘ je bent aanvaard precies zoals je bent! Hoe je je ook voelt is niet te ontkennen en ook als is de hele wereld tegen je, Je bent aanvaard zoals je bent’.

Dit antwoord raakt me op een dieper niveau, omdat het ook op mij van toepassing is. Misschien niet met zoveel ellende als Ton Lathouwers had ervaren, maar we kennen allemaal onze zwakheden en ellendige dagen. En toch, ondanks alle ellende en tegenstellingen, ben je aanvaard zoals je bent.

Ook ik mag er zijn. Zonder voorwaarden vooraf of zonder mitsen en maren, zonder het gevoel dat ik moet veranderen of dat het anders en beter moet. Ik ben geaccepteerd en dat geldt vast ook voor jou!

Spiritualiteit geeft me het gevoel van geaccepteerd en gedragen te zijn op een ongeplaveide weg met eindeloos vertrouwen.

Wat was het begin van jouw spirituele reis?

Heb jij ook van die momenten gekend, waarin je geraakt bent door een boek, een verhaal of situatie? Ogenschijnlijk onbeduidende momenten, die toch een diepe indruk op je hebben achtergelaten?  Deel hier gerust jouw ervaring!

Ben Hoogenboom/ ZenCenter

4 daagse training ‘zingeving in de praktijk’, voor coaches en begeleiders.
Wat is de zin van het leven? Een persoonlijke reis naar zingeving en spirituele ontwikkeling. Lees hier meer en meld je aan voor de nieuwe training in november 2023.  ‘Zingeving in de praktijk’