uitzoomen

We leven in een zelfgecreëerde bubbel. Onze bubbel is ingekaderd door onze meningen en overtuigingen. En die overtuigingen zijn zonder twijfel weer ingegeven door opvoeding, religie en levenservaringen. Deze overtuigingen bepalen het kader waarin we leven. Vanuit dat kader communiceren we ook met anderen en maken we kennis met andere meningen, visies en ideeën. Dat is verrijkend en tevens frustrerend.

kader, bubbel, uitzoomenAndere meningen kunnen botsen met onze waarheid. En omdat onze waarheid tevens een deel is van onze identiteit en eigenwaarde, houden we maar angstvallig vast aan onze kaders en blijven we ‘onze bubbel’ verdedigen.

Toch is het leerzamer om soms uit te zoomen en de verbinding of de confrontatie aan te gaan met andere waarheden. Waarom zou de ander niet zijn of haar waarheid hebben?

De wereld groter maken

Door uit te zoomen maken we de wereld groter. Als we van een afstand durven kijken naar al deze waarheden, zien we ook de betrekkelijkheid van onze eigen waarheid. We zien alle onderlinge verbindingen die ons realiseren waarom mensen vanuit hun eigen kaders denken en handelen. Uitzoomen geeft ons een betere kijk op het geheel en het systemische besef van onderlinge verbondenheid.

Toen ik 12 jaar was las ik een boek met de titel ‘100 wereldgodsdiensten’. In dat boek stond keurig geordend een overzicht van alle religies met alle verschillen en overeenkomsten. Het trof me dat ik, opgevoed in een redelijk streng katholiek gezin, zoveel oprechte en diepgewortelde waarden tegenkwam. Waarden die in essentie allen vanuit een en dezelfde bron voortkwamen, maar in de beleving zoveel verschillen vertoonden. Ze kwamen allen voort uit een diep spiritueel verlangen en een zoeken naar ankers waarmee je het leven  houvast kon geven.

Verbinding op een diepere laag

Steeds probeer ik uit te zoomen. Overtuigingen en meningen vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Het helpt me om niet vast te blijven zitten in mijn eigen kaders. Door de wereld groter te maken voel ik me meer verbonden. Ondanks verschillende opvattingen ervaar ik op een diepere laag verbinding waarin we in essentie één zijn.