mensgericht leidinggeven

Leiderschap in onze tijd gaat verder dan het tevreden stellen van aandeelhouders. Een leider wordt ook wel gezien als een jongleur die mensgericht leidinggeven

aan de belangen van alle stakeholders (klanten, werknemers, investeerders, maatschappij, politiek) tegemoet wil komen. Een leider in onze tijd is vooral ook een mensgerichte en authentieke persoonlijkheid. Een bezieler en een inspirator die ook voorbij de muren van de eigen afdeling of organisatie een bijdrage wil leveren aan een betere en duurzame samenleving.

Mensgericht leidinggeven: Het ontwikkelen van een meta houding

mensgericht leidinggeven
mensgericht leidinggeven vanuit een open waarneming

Als leider ben je onderdeel van een voortdurend proces van verandering. Dit vraagt niet alleen een grote mentale flexibiliteit en weerbaarheid maar vooral ook een emotionele flexibiliteit waarin invoelendheid, begrip en mededogen voor mens en samenleving een rol spelen.
In hoeverre ben je als leider in staat om vanuit een’ meta-positie’ niet alleen het proces, maar ook de ander én je eigen rol bewust waar te nemen, zodat je vanuit een dieper inzicht en verantwoordelijkheid je beslissingen kunt nemen. Het veranderen van de organisatie of de wereld gaat hand in hand met wie jij bent. Wie jij wil zijn als leider en leidinggevende. Dat vraagt een voortdurend proces van zelfinzicht en bewustwording.